موضوعات
صفحات
آمار بازید
درباره ما

ایجاد کننده وبلاگ :


مدارک مورد نیاز جهت دریافت کداقتصادی شرکتها و موسسات خصوصی , تعاونی ها , انجمنها ,....

١- اصل و کپی تمام صفحات اساسنامه ...... چاپ روی A4 یک رو

2- اصل و کپی شناسنامه صاحبان امضا ...... چاپ روی A4 یک رو

3- اصل و کپی قانون مدون   درصورت داشتن ...... چاپ روی A4 یک رو

4- تصویر اگهی روزنامه - تاسیس و تغییرات (هیئت مدیره و ادرس )درصورت داشتن ...... چاپ روی A4 یک رو

5- گواهی امضاء   صاحبان امضاء (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی )...... روی کاغذ A4 

6- تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی

5- اجاره نامه بنام شرکت و یا سند رسمی ( بنام شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره)

6-تاییدیه کدپستی ده رقمی منطبق با اخریت ادرس قانونی مندرج در اگهی تاسیس و تغییرات قانونی ادرس (مراجعه به اداره پست )

7- صورتجلسه  مجمع عمومی شرکت

8- نامه حق تمبر اداره ثبت

تذکر :

1- هنگام تکمیل دفترچه از درج کلمه شرکت ,موسسه و ... در ابتدای نام خودداری شود

2- خودداری از درج نام تجاری در دفترچه

جهت  دریافت و تکمیل دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی لازم است به ادرسهای ذیل مراجعه شود : 

1- پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان( isf-maliat.ir) قسمت راهنمایی مودیان مالیاتی

2- پایگاه اطلاع رسانی کشور (intamedia.ir) مراجعه 

از دفترچه ثبت نام چاپ و پس از تکمیل تحویل واحد مالیاتی مربوطه نمائید 

- دفتر چه ثبت نام  بایستی با خود کار ابی روان تکمیل شود


دسته بندی : دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی